เพิ่มชื่อในโฉนดที่ดิน

ต้องการเพิ่มชื่อในโฉนดที่ดินของญาติ ต้องเสียค่าใช่จ่ายอะไรเพิ่มหรือเปล่าคะ

By: บ่อยครั้ง
Since: 20 ก.ย. 55 14:05:42

advertisement

Add a Comment

One Comment

  1. เสียเท่ากับการขายเฉพาะส่วนครับ

    By: นายช่างเฒ่า (นายช่างเฒ่า)
    Since: 20 ก.ย. 55 14:53:51

Add a Comment


advertisement