ขอความรู้เรื่องthermofuseครับ

อยากเรียนถามท่านผู้รู้ว่า thermofuse เวลามันตัด   เพราะมีกระแสไฟ
ไหลมากเกินเลยทำให้สายไฟร้อนเกินมันเลยตัด   หรือบริเวณรอบๆใกล้ๆ
thermofuse มันมีความร้อนมากเกินมันเลยตัดครับ    เพราะเห็นมันไม่ได้
ติดตั้งสัมผัสกับวัสดุที่มีความร้อน
ขอขอบคุณครับ

advertisement

คำค้นหา:

 • เทอร์โมฟิวส์
 • thermo fuse

Comments are closed Trackback

7 Comments

 1. ความร้อนที่เกิดที่ เทอร์โมฟิวส์ เกิดจากกระแสไฟที่ใหลไปหาอุปกรณ์เครื่องใช้ เช่นถ้าเทอร์โมฟิวส์มีขนาด 5 แอมป์ กระแสเกิดผิดปกติจากการช๊อตหรือรั่วไหลเกิน 5 แอมป์ ก็จะเกิดความร้อนขนาดที่ทำให้ หน้าสัมผัสเทอร์โมฟิวส์แยกออกจากกันตัดกระแสไปอุปกรณืออก

 2. thermofuse จะตัดวงจร(หรือขาด)เมื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวนั้นใช้งานในสภาวะที่ไม่ปกติ มีกระแสไหลผ่าน thermofuse มากกว่าปกติ
  เมื่อกระแสสูงกว่าพิกัดที่ thermofuse จะรองรับได้ มันก็จะตัดวงจรนั่นเองครับ

  ส่วนตัวที่แนบกับตัวอุปกรณ์ เพื่อป้องกันอุปกรณ์ดังกล่าวมีความร้อนสูงจนเป็นอันตราย เรียกว่า thermostat
  ซึ่งเมื่อเกิดความร้อนสูงจนผิดปกติ หน้าสัมผัสภายใน thermostat จะตัดวงจรออกเพื่อป้องกันอันตรายครับ

 3. ตัดเมื่อตัวเทอร์โมฟิวส์มีอุณหภูมิเกินกว่าที่กำหนดไว้ครับ
  จะมีค่าอุณหภูมิอยู่ที่ตัวเทอร์โมฟิวส์ มีหน่วยเป็นองศาเซ็นเซียส
  เช่น 200 c ก็จะตัดที่อุณหภูมิ 200 องศาครับ

 4. . ขอขอบคุณทั้ง 3 ท่านนะครับ
  ขอสอบถามเพิ่มเติมนะครับ ตาม ตย. ข้างบน
  สมมุติ thermofuse ตัดที่ 200 c อุณหภูมิที่เกิด
  ขึ้นกับthermofuse จนถึง 200 c มาจาก
  กระแสไฟที่ไหลผ่านthermofuse มากเกินไป
  จนทำให้ thermofuse มีความร้อนมากขึ้นเรื่อยๆจนถึง
  200 c มันเลยตัดวงจร ผมเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องไหมครับ

 5. จุดประสงค์หลักใช้ safety อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับความร้อน
  เช่น heater ไม่ให้ อุณหภูมิสูงมากเกินไปจนตัว heater ชำรุด
  หรือ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีราคาแพง ก็จะมี เทอร์โมฟิวส์ป้องกันอยู่ มักใช้ในงานอุตสาหกรรม และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ให้ความร้อนครับ

  ส่วน thermostat จะแนบติดกับ heater จะทำการตัดวงจรของ heater เมื่อค่าความร้อนสูงได้ตามที่กำหนด และ จะกลับมาต่อวงจร
  เมื่ออุณหภูมิลดต่ำลง เป็น cycle แบบนี้ไปเรื่อยๆครับ
  แถม เทอร์มิสเตอร์ ให้อีกตัวนึง เทอร์มิสเตอร์ จะเป็น senser ที่ใช้วัดอุณหภูมิของอุปกรณ์ที่ต้องการวัด โดยจะได้ output ออกมาเป็นค่าความต้านทานที่เปลี่ยนค่าไปตามอุณหภูมิที่เปลี่ยนไป

 6. คุณ dme เข้าใจผิดครับ ถ้าต้องการป้องกันกระแสที่ไหลเกินใช้ fuse ธรรมดาก็ได้ครับ คิดว่าน่าจะป้องกันอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางตัวมากกว่า
  เพราะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ บางชนิดก็มีความร้อนสูง เช่น resister ที่วัตต์สูงๆ

 7. ผมเจอตัว thermofuse ในหม้อหุงข้าว ครับ
  เห็นมันต่อไว้ กับ heater แต่ไม่รู้ว่าสาเหตุ ทำไม
  thermofuse มันถึงขาดครับ

advertisement